Johtajuusluento


Sana johtajuus herättää koirankoulutuksessa monenlaisia tunteita. Toiset vannovat sen nimeen, toiset eivät anna juurikaan painoa laumanjohtajuudelle,
Johtajuus käsitteenä saattaa merkitä ihmisille eri asiaa, jolloin on vaikeaa tietää,  puhutaanko edes samasta asiasta. Johtajuuden kannattajille se merkitsee ihmisen ehdotonta auktoriteettia, toiset  taas puhuvat luottamuksesta ihmisen ja koiran välillä.

Aiheesta on tehty paljon tutkimuksia, joten enää ei tarvitse tyytyä mutu-tietoon. Luennolla käydään läpi erilaisia teorioita ja tapoja ratkaista asioita, silloin kun ongelmia alkaakin ilmetä.
Luento sopii kaikille kouluttamisesta, sekä  ihmisen ja koiran välisestä suhteesta kiinnostuneille.


Läpikäytäväviä asioita ovat mm:

  • Onko johtajuus olemassa oleva asia, vai pelkkä myytti
  • Dominanssi
  • Mikä on tiedemaailman kanta asiaan
  • Millainen on hyvä johtaja
  • Miten luottamuksen voi saavuttaa
  • Mitä ongelmille pitäisi tehdä
Seuraava luento avoin.

 

Seurat ja yhdistykset:

Voitte tilata luentoa  oman seuranne tarpeisiin,  myös Kotkan ulkopuolelle.  Miettikää sopiva ajankohta ja ottakaa yhteyttä, niin sovitaan aika.